xây dựng ý tưởng quảng cáo

Quảng cáo theo phong cách mới

Quảng cáo theo phong cách mới

Quảng cáo mang tính khiêu khích - hay quảng cáo theo phong cách mới - là một hiện tượng chỉ vừa hình thành cách đây không lâu trong thế giới quảng cáo, thế nhưng nó đã khiến cho cả giới