tư vấn thiết kế quảng cáo

Có nên quảng cáo trên báo chí

Có nên quảng cáo trên báo chí

Cuộc tấn công ồ ạt của các công ty nhỏ vào quảng cáo trên báo chí đã trở thành một vấn đề đáng chú ý trong thời gian qua. Tại sao họ lại lựa chọn phương thức quảng cáo này