sai lầm trong marketing

Sai lầm thường gặp trong quảng cáo

Sai lầm thường gặp trong quảng cáo

Đó là một sai lầm thường gặp của các nhà quảng cáo. Họ thường đặt quá nhiều kỳ vọng với các ý tưởng quảng cáo độc đáo mới nảy sinh và trói chặt nó vào các chiến lược và hình