in bạt làm hàng rào

Thi công hàng rào công trình

Thi công hàng rào công trình

Hàng rào công trình xây dựng thường được dựng lên ở các công ty xây dựng, một mặt giúp che chắn an toàn giữ vệ sinh, mặt khác là vừa để quảng cáo công trình, quảng cáo chủ đầu tư…