biển hiệu quảng cáo điện tử

Bảng quảng cáo chạy chữ

Bảng quảng cáo chạy chữ

Bảng Led ma trận chạy chữ thay đổi nội dung là bảng Led ứng dụng công nghệ led, được lập trình để có thể nhập dữ liệu qua phần mềm soạn thảo nội dung muốn truyền đạt tới khách hàng,