biển hiệu quảng cáo

Bảng quảng cáo hiflex

Bảng quảng cáo hiflex

Biển bạt Hiflex là hình thức Biển được sử dụng rất phổ biến hiện nay; đặc biệt thích hợp với các mô hình cửa hàng, đại lý quy mô nhỏ.Ưu điểm lớn nhất của hình thức biển phẳng là :