biển hiệu đèn neon

Bảng điện tử trong nhà

Bảng điện tử trong nhà

Bảng điện tử Indoor – bảng điển tử sử dung tốt trong nhà,không sử dụng ngoài trời được vì không đủ dộ sáng và không chịu được mưa nắng Số dòng thông tin hiển thị và Kích thước bảng điện